12 frågor och svar om Göta kanal

Har du varit med på någon av våra aktiviteter och gått vår historiska tipspromenad med frågor om Göta kanal? Här hittar du de rätta svaren! 

1) Göta kanal invigdes den 26 september 1832 i Mem vid Slätbaken. Det var stora festligheter där även Kung Carl XIV Johan och viktiga politiker och tjänstemän deltog. Fanfarer och kanonskott hördes, det bjöds på mat och lokalbefolkningen hade kommit till slussen för att titta på hur första fartyget gick igenom slussen.

Slussen i Mem är den första (eller sista) av totalt 58 slussar i Göta kanal. Baltzar von Platen upplevde tyvärr inte sitt livsverk, han avled några år innan kanalen invigdes.

När togs de första spadtagen i byggandet av Göta kanal?

1. maj 1821

X. april 1819

2. maj 1810

 

2) Den skotska ingenjören Thomas Telford (1757-1834) var en mycket god vän till Baltzar von Platen. De brevväxlade med varandra ända fram till von Platens död 1829, och Telford bidrog mycket till att byggnationen av Göta kanal kunde slutföras. 

I augusti 1808 kom han till Sverige för första gången för att under planeringen av Göta kanal bidra med betydelsefull ingenjörskunskap. Fem år tidigare hade han påbörjat byggnationen av en mycket känd skotsk kanal, som också är systerkanal till Göta kanal. Vilken då?

1. Caledonian Canal

X. Falkirk Canal

2. Humpshire Canal

 

3) Göta kanal har totalt 58 slussar och 50 broar – rullbroar, klaffbroar och svängbroar.

Mellan Borensberg och Berg i Östergötland finns en ca 2 mil lång sträcka som kallas Långkanalen. På den sträckan finns det inga slussar, enbart broar och två stycken akvedukter. Planer finns nu att bygga en tredje akvedukt vid Söderköping, där E22 ska gå under kanalen.

Akvedukten i Kungs Norrby byggdes på 1990-talet, Akvedukten i Ljungsbro byggdes… ja, när?

1. 1966

X. 1970

2. 1957

 

4) Göta kanals grundare Baltzar Bogislaus von Platen föddes 1766 på Rügen som på den tiden tillhörde Sverige. Han gjorde karriär inom militären och blev 1798 invald i styrelsen för Trollhätte kanal och påbörjade då arbetet med att planera byggandet av en vattenled mellan Västerhavet och Östersjön. När Göta kanalbygget hade pågått i 17 år fick von Platen ett speciellt och hedrande uppdrag i Norge. Vad var det för uppdrag?

1. Överstelöjtnant i norska marinen

X. Riksmarskalk

2. Riksståthållare i Norge

 

5) Längs med hela Göta kanal kan man se pållare vid slussar, kajer och broar. Från början var de tillverkade i trä, men senare byggdes de av sten eller gjutjärn. Visste du att samtliga pållare tillverkades vid en av kanalens arbetsstationer, och fraktades sedan till olika platser längs med hela sträckan mellan Sjötorp och Mem. Vilken av alla arbetsstationer var det?

1. Norrqvarn

X. Motala

2. Forsvik

 

6) När man färdas på eller längs med Göta kanal möter man historiska spår lite varstans. Vart man än tittar blir man påmind om hur fantastiskt detta byggnadsverk är. Bland mycket annat kan man med jämna mellanrum se alnstenar. Mellan varje alnsten är det 1000 alnar, alltså 594 meter. Förr drogs nämligen skeppen med hjälp av oxar och hästar eller också för hand. Ibland fick även skeppens besättningar kliva i land och dra i repen. Alnstenarna hjälpte de s.k. skjutskarlarna att ta betalt. 

Hur mycket kunde en passage mellan två alnstenar kosta i början på 1800-talet?

1. 1 kr per 1000 alnar

X. 8 öre per 1000 alnar

2. 75 öre per 1000 alnar

  

7) Varje sluss i Göta kanal berättar sin alldeles egen historia. Genom kanalens dryga 200 åriga historia har olika byggnadstekniker används. En av slussarna har sprängts ur berg och har klippväggar på sidorna, några är pålade och de flesta är byggda på bergbotten. De flesta slussarna är byggda av granit med inslag av kalksten och sandsten.

I originalslussportarna användes gjutjärn. Långt in på 1900-talet användes det trä- och stålportar för att testa nya tekniker. Nuförtiden tillverkas endast gjutjärnsportar med träplank som byts efter…. ja, hur många år?

1. 30-35 år

X. 50 år

2. 20 år

 

8) Mellan 1965 och 1975 skrev Maj Sjöwall och Per Wahlöö 10 stycken böcker om kriminalkommissarien Martin Beck. Seriens första bok, Roseanna, handlar om en amerikansk turist med namn Roseanna McGraw, som åker ombord på M/S Diana på Göta kanal. Hennes lik hittas och jakten efter mördaren börjar. Var hittades liket enligt boken?

1. i hamnbassängen vid Bergs slussar

X. ovanför slussen i Hajstorp, vid gamla magasinet

2. nedanför slusstrappan i Borenshult

 

9) Motala är en av Göta kanals centralorter och har ända sedan man påbörjade byggnationen av Göta kanal varit oerhört viktig för Sveriges utveckling. Motala verkstad grundades 1822 på initiativ av Baltzar von Platen som insåg betydelsen av att ha en lokal teknisk kompetens tillgänglig under byggtiden av Göta kanal.

I Motala hamn kan man se en vacker, gul byggnad, som under alla år har varit, och är, Göta kanalbolagets huvudkontor. Vilket år byggdes huset?

1. 1820

X. 1829

2. 1815

 

10)

Det var valkiga, seniga, beniga labbar
på valkiga, seniga, beniga grabbar.
Tåligt gnagde de hål på sitt fosterlands skal,
de händer som grävde på Göta kanal.
 

Raderna här ovan är en del av en dikt som skrevs av en känd författare, skådespelare och filmregissör som har sina rötter i Östergötland. Vem är denna person?

1. Albert Engström

X. Jean Bolinder

2. Tage Danielsson

 

11) Att arbeta som slussvakt var ett mycket hårt jobb som pågick under årets alla dagar. Ofta var hela familjen involverad på ett eller annat sätt, och arbetspassen var långa och krävande. Idag drivs alla slussar, förutom slussarna i Tåtorp i Västergötland och Borensberg i Östergötland, elektronisk av säsongsanställda slussvärdar. Elektrifieringen av Göta kanal påbörjades dock ganska sent. När då?

1. 1960-talet

X. 1970-talet

2. 1980-talet

 

12) Fartygen som trafikerade på Göta kanal var byggda enligt slussarnas storlek. Att med dessa fartyg passera slussarna är en utmaning – då som nu. I slussarna och även på vissa sträckor av kanalen kan man än idag få lite bottenkänning. Några av dagens passagerarfartyg på Göta kanal har ett djupgående på 2,70 m. Hur djup är själva kanalen?

1. ca 2,90 m

X. ca 2,82 m

2. ca 2,78 m