Minnesmonument Göta kanal - Sjötorp

Sjötorp, Mariestad

Vattentrappa

På uppdrag av Västra Götalandsregionen, Mariestads kommun och AB Göta kanalbolag skapade konstnären Bengt Olson monumentet till Göta kanals 175-årsjubileum. Konstverket är utfört i granit från Tossene i Bohuslän.

Monumentet är beläget vid den övre hamnbassängen i Sjötorps samhälle.

Inhuggen text

Som en del i monumentet finns ett intilliggande granitblock med inhuggen text:

"På denna plats i Sjötorp påbörjades år 1810 grävningen och byggandet av Göta kanal under ledning av Baltzar von Platen och utfört av 58.000 indelta svenska soldater. Med enkla verktyg och järnskodda spadar trängde sig det tunga arbetet genom berg, morän och seg lera.
Med genialt konstruerade slussar kunde fartygen trappsteg för trappsteg höjas eller sänkas i farleden som förenar öster- och västerhav.
Göta kanal kom att bli Sveriges genom tidernas största byggnadsverk och fullbordades år 1832."

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Bengt Olson född 1930 i Kristinehamn, svensk konstnär och grafiker verksam i Paris. Olson studerade vid Valands konstskola i Göteborg 1948-1952, efter examen reste han till Frankrike för vidareutbildning hos Fernard L´eger 1953.

Vägbeskrivning

Kör E20 norrut från Mariestad mot Stockholm. Fortsätt ca 6,3 km. Sväng av vänster på väg 26, fortsätt ca 10 km. Från väg 26 ta av vänster mot Sjötorp.