Vättern

Karlsborg

Vättern

Med en längd på 135 km och en bredd på 31 km är Vättern Sveriges näst största insjö. Vattnets utbytestid är 60 år!

Beskrivning

Vättern är Sveriges näst största sjö. Största delen av Vättern är en gravsänka d.v.s. berggrunden har sjunkit mellan två kvarstående partier.

Norra delen av sjön har bildats på annat sätt och här finner man en vacker skärgård. Vättern är ovanligt djup och har klart vatten.

Vättern är känd för sin nyckfullhet och ibland kan man uppleva vindar och vågor som är jämförbara med havets.

Bad

Vättern är en kall sjö, men erbjuder en rad härliga badplatser.
Brevik, Karlsborg och Djäknasundet för att nämna några.

Mer information hos Vätternvårdsförbundet

Mer information hos Wikipedia.

Kontaktinformation

Infocenter Karlsborg
Storgatan 65
546 32 Karlsborg
Telefon: 0505-17350
Fax: 0505-17349

E-post: info@karlsborgsturism.se
Hemsida: http://www.karlsborgsturism.se

Fakta

Vättern är ett av Sveriges mest unika område för fiske och friluftsliv, Vad sägs om 31 fiskearter och ett siktdjup på 17 m. "Att fisket dessutom är av världsklass gör ju inte saken sämre"

Vägbeskrivning

Vättern sträcker sig från Askersund i norr till Jönköping i söder.

Hitta hit