Gamla Stan med Domkyrkan i Mariestad

Mariestad

Gamla Stan

Den vackra träbebyggelsen i Gamla Stan finns fortfarande kvar och i dess nordligaste del kallad Näset finns inslag bevarade från tiden före den stora stadsbranden år 1693. Som kronan på verket reser sig domkyrkans höga torn mitt i den gamla stadskärnan som en vägvisare för resenärer till sjöss och på land.

Vandra på kullerstensgator och besök gårdar som minner om en svunnen tid. Vill man guida sig själv runt i Gamla Stan har turistbyrån en enkel folder med karta och texter om husens historia. Den ligger också som en pdf-fil längre ner på sidan.

Domkyrkan

Vila benen en stund i vår mäktiga domkyrka som fortfarande bär sin värdighet trots att biskopen sedan länge har sitt säte i Skara.

Kyrkan uppfördes 1593-1625, till följd av religiösa motsättningar mellan bröderna hertig Karl och Johan III. Redan 1580 hade Värmland och den nordligaste delen av Västergötland brutits ut ur Skara stift och bildat en egen s k superintendentia med säte i Mariestad.

Nuvarande utseende är ett resultat av 1903-05 års restaurering av arkitekt Folke Zettervall. Den tidigare kalkputsen knackades ned och tornspiran fick sin höga resning.

Ägna gärna en god stund åt kyrkorna i kommunen. Många av dem är medeltida med vackra inventarier. Konserter är ett omtyckt inslag, inte enbart under sommarmånaderna.

Kontaktinformation

Mariestads kommun

54230 Mariestad
Telefon: 0501-755850

E-post: turistbyran@mariestad.se
Hemsida: http://turism.mariestad.se

Öppettider

Domkyrkan har öppet:

1 maj - 31 augusti, kl. 08:00-20:00

1 sep - 30 april dagligen kl. 08.00-16.00

Övriga tider hänvisas till vaktmästaren Sonny Lövgren
Telefon 0501-39 05 58 (7.00-16.00).
E-post: sonny.lovgren@svenskakyrkan.se

Res med kollektivtrafiken

Fakta

Se gärna Byalaget i Gamla Stans egen hemsida www.gamlastanmariestad.se

Hitta hit