Högsommarblommot i Tyrislöt

Söderköping

4 km vandring på vägar och stigar i Tyrislöt. Ev. betesdjur i hagen! Ta med fika!
Ej föranmälan/kostnad. P och samling vid Skärgårdsmuseet. Guide Margareta Jovanović.