Röjdykarna ror Snöveltorp-Mem, Marinens 500års jubileum

Söderköping

2022 fyller marinen 500 år, vilket uppmärksammas i hela Sverige under året. Som en del i firandet kommer Röjdykardivisionen genomföra en kapprodd genom Göta kanal, från Vadstena till Söderköping.
Tre 10-mannaroddbåtar, så kallade valbåtar, genomför kapprodden med röjdykarveteraner och anställd personal. Arrangör är Röjdykardivisionen tillsammans med Kamratföreningen Röjdykarna.

Det finns möjlighet att följa valbåtarnas framfart längs sträckan samt att möta personalen där de kliver i land vid roddsträckornas slut. Där kommer Röjdykardivisionen informera om sin verksamhet, visa upp delar av sin utrustning samt svara på frågor från förbipasserande.

Roddsträcka 8, kanalrodd
Röjdykardivisionen visar förbandet i Söderköping och uppmärksammar Sveriges nationaldag.

Start 08.00 Snöveltorp - Söderköping 13.00 

Roddsträcka 9, kanalrodd
Start 13.30 Söderköping – Mem ca 16.00.

Tisdag 7 juni kl. 9.30 håller Marinen 500-årsceremoni och avtäcker en minnessten på Fiskartorget i Söderköping. 

06jun 08:00

Kontaktinformation

Söderköping
614 00 Söderköping
Telefon: 0121-18160

Arrangör: Visit Söderköping

E-post: visit@soderkoping.se
Hemsida: www.visit.soderkoping.se

Hitta hit