Retro - Rum utan utsikt - fönster och ljus i medeltida byggnader

Söderköping

Fönster, ljus och utsikt är självklara delar av inomhusmiljöer idag. Under medeltiden var istället slutna rum normen, mörka, med få eller inga väggöppningar utöver dörren. Att släppa in så mycket ljus som möjligt har inte alltid eftersträvats, ens där fönster har funnits. Ljus har varit olika viktigt och önskvärt i olika miljöer eller situationer. I den avhandling som föredraget utgår ifrån diskuteras dåtida förhåll-ningssätt till ljus och mörker i inomhusmiljöer samt hur fönster och ljus använts i olika sammanhang.
Linda Qviström är arkeolog med inriktning mot historisk arkeologi. 2020 disputerade hon i arkeologi vid Stockholms universitet på avhandlingen ”Rum utan utsikt - fönster och ljus i medeltida byggnader”. För närvarande arbetar Linda på historiska institutionen vid Uppsala universitet, med ett tvärvetenskapligt projekt kring tidigmodern stadsbebyggelse.

Boka
21sep 18:30 - 19:45

Kontaktinformation

Stinsen, Margaretagatan 19
Söderköping
Kontaktperson: Monica Stangel Löfvall
Telefon: 0121-18514

Arrangör: Kulturkontoret/Medeltidscentrum, S:t Ragnhilds Gille och hembygdsföreningen Vikingen i samarbete med Folkuniversitetet.

E-post: kulturkontoret@soderkoping.se

Prisinformation

Fri entré men antalet platser är begränsat. Säkra din plats genom att boka en gratisbiljett på www.salver.se

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit