Konstverket Vattenstrappa, Sjötorp

Sjötorp, Motala

Vattentrappa av Bengt Olson 2007

Vid 175-årsjubileet i Sjötorp avtäcktes den stora skulpturen till minnet av de 58 000 personer som med sina 116 000 händer grävde Göta kanal, från Sjötorp till Mem, under åren 1810 till 1832. Trappan består av stenblock i bohusgranit. Skulpturen finns vid varvsbassängen i Sjötorp.

Hitta hit