Catharina Antonsons Skogsbadsevenemang

VENDELSÖ, Haninge

Skogsbad

Varmt välkommen att delta i ett Skogsbad för stillhet, sinnlig närvaro och återhämtning invid Göta Kanal. Skogsbadsvandring guidad av Certifierad Skogsbads Guide. Ordet skogsbad är en direktöversättning av den japanska termen Shinrin-Yoku (森林浴) som betyder att ”ta in skogsatmosfären med alla sinnen".

Att skogsbada innebär att verkligen sakta ned och öppna dina sinnen i kontakt med den omgivande naturen. Det kan leda dig bortom en mer vardagligt sätt att vara och in mot upplevelsen av att ”skogsbada, att bada dina sinnen i skogsatmosfären”.

Att vistas i naturen på detta sätt har visat sig alldeles särskilt bra för att:

 • minska stress
 • stärka immunförsvaret
 • ger en skjuts åt vår allmänna välbefinnandet

Det är en del i det som i Japan kallas ”skogsmedicin”, och som vetenskapligt visat sig ha en balanserande effekt på hela vår organism.

Eventet är anpassat till riktlinjer för Corona*. Vi håller avstånd, begränsar antalet till åtta personer (inkl guide), har med handsprit och deltar endast om vi är fullt friska.

Skogsbadet är öppet för alla över 15 år. Du behöver ingen vana och inte heller någon särskild kondition då vi går långsamt och stannar ofta.

Skogsbadsguide: Catharina Antonson

Skogsbadsguide och assistent: Pia Edfors

* Corona och Covid-19 Information
Jag tar full hänsyn till Folkhälsoinstitutets rekommendationer för att förebygga och undvika smittspridning av Coronavirus. I skrivande stund,
16 november 2020, aviseras mer omfattande restriktioner i samhället. Följande information gäller därför för min verksamhet och som rekommendationer samt policy för alla oss guider som utbildats av institutet
https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com/.

Jag genomför nu Skogsbad i begränsad omfattning och med en förhöjd beredskap. För att undvika onödigt resande, söker jag därför arrangera mina Skogsbad så de sker lokalt, där du som deltagare bor och verkar.

Då smittspridning utomhus anses förhållandevis liten vid bibehållen distans, och folkhälsan gagnas av vistelser utomhus, har certifierade guider enligt SNFTI en gemensam policy:

 • All verksamhet, från start till mål, sker utomhus och i skogsmiljö
 • Maxantal 7 deltagare/grupp + guide, enligt rekommendation
 • Minst 2 meters fysiskt avstånd mellan varje person
 • Minimalt med samtal, fokus på individuell stillhet och tystnad
 • Guiden tillhandahåller handsprit och munskydd vid behov
 • Deltagare rekommenderas att resa privat , ej med kollektivtrafik
 • Guide och deltagare infinner sig endast om de är symtomfria samt ej varit i kontakt med symtombärare i direkt närhet
 • Ingen deltagare blir ersättningsskyldig vid akut avbokning


Erfarenheten i nuläget är att skogsbad i grupp är både önskvärt och möjligt när vi erbjuder goda förutsättningar för att följa nationella riktlinjer samt när guiden har en fullgod ledarutbildning. Vi bistår varje deltagare med information för att var och en ska kunna iaktta personlig uppmärksamhet och omsorg kring rådande situation.
Källa: SNFTI, länk: https://www.scandinaviannatureandforesttherapyinstitute.com

Källa: www.catharinaantonson.se


Varmt välkommen!

Res med kollektivtrafiken

Hitta hit