Veteranfordonskvällar i Hajstorp

Töreboda

Sex gånger under sommaren anordnas Veteranfordonsträffar i Hajstorp. Alla veteranfordon är välkomna! Välbesökta träffar vid Göta kanal i Hajstorp. Under kvällarna samlas ofta över 300 fordon.

I Hajstorp finns även Hajstorps Slusscafé och vandrarhem. Njut av en härlig miljö vid slussarna i Hajstorp.

 I Magasinet hittar du fina alster av Hantverkarna kring kanalen. 

Veteranfordonsträffar i Hajstorp 2019 start kl.19.00, fordon rullar in från kl.18 cirka.

29/5     Fika i Martins Lada

23/6     Fika Lahrins paviljonger

26/6     Fika Lahrins paviljonger

10/7      Fika Lahrins paviljonger

31/7      Fika i Martins Lada

14/8      Fika i Martins Lada

31jul 18:00
14aug 18:00

Kontaktinformation

Nätverket Hajstorp/Fredsberg
Hajstorps Slussområde
Töreboda
Kontaktperson: Göran Johansson 0506-101 44
Telefon: 0506-10144

E-post: birgittaleijon25@gmail.com
Hemsida: www.hajstorpfredsberg.se