Skörde & Kulturfest i Hajstorp 14-16 september

Töreboda

Den årliga Skörde & Kulturfesten utmed Göta kanal med ca 80 utställare och underhållning i dagarna tre.

Bellevue kör turer Töreboda - Hajstorp för 50:- enkel tur enligt turlista som finns på hemsidan 

folder finns att hitta även den på hemsidan

www.hajstorpfredsberg.se

 

Underhållning

Skördefestdagarna
Fredag:
• Vildminkarna utescenen kl.17.45
• Skördemässa vid Lahrin´s paviljong kl.19.00
• Peter G Trubadurshow puben ca kl.19.30
• Jumpin Tom & The Emplifiers puben ca kl.21.30
Lördag:
• Musikkåren & Drillflickor kl.12.30
• Kulturskolans elever musik & dans kl.13.30
• Gycklarskola med Knaster & Knas kl.14-15.30
• Show med Knasetr & Knas kl.16.30
• Hugo puben ca kl.19.30
• Egon Fünf puben ca kl.21.30

Söndag:
• Karl Granehed utescenen kl.12.30
• Alma Lindström & Markus Frykén utescenen kl.14

Frivillig entré till Puben!

14sep 17:00 - 24:00
15sep 11:00 - 24:00
16sep 11:00 - 15:00

Kontaktinformation

Nätverket Hajstorp/Fredsberg

545 90 Töreboda
Telefon: 070-2991138

Arrangör: Nätverket Hajstorp/Fredsberg

E-post: birgittaleijon25@gmail.com
Hemsida: http://www.hajstorpfredsber...