Utställningen En vacker historia, Bergs slussar

Vreta Kloster, Motala

I utställningen En vacker historia berättar vi om våra nästan 200 år av kanalhistoria och hur ingenjörernas utmaningar övervunnits längs vägen. Vi ger smakprov och inblick i hur kanalen upplevts och åldrats under åren, från födelsen fram till idag, och hur den förbereds för framtiden i det stora renoveringsprojektet Göta kanal 2.0.

Göta kanal 2.0
Projektet är det största renoveringsprojekt som genomförts sedan invigningen av kanalen 1832. Det initierades 2016 och kommer att pågå i över fem år med omfattande renovering och anpassning av stora delar av kanalanläggningen. Det unika kulturhistoriska byggnadsverket säkras genom renoveringen för kommande generationer och för att Göta kanal ska kunna fortsätta vara ett av Sveriges mesta besöksmål.

Utomhusutställning
Strax utanför utställningslokalen finns även vår utomhusutställning där du kan gå runt och känna på 200 år gamla slussportar!

Kontaktinformation

Bergs slussar
Vreta Kloster
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: www.gotakanal.se

Öppettider

Inomhusutställningen följer öppettiderna för Turistinformationen i Bergs slussar.

Prisinformation

Utställningen har fri entré.

Hitta hit