Hajstorp / Fredsberg

Töreboda

Nätverket Hajstorp / Fredsberg

  • är en idell förening som har som ändamål att främja medlemmarnas intressen genom att genomföra arrangemang och gemensamma aktiviteter. Målet är att i en kreativ process stärka sammanhållningen mellan medlemmarna, utveckla idéer och kontakter samt bedriva gemensam marknadsföring. På det sättet stimuleras medlemmarna så att de kan utvecklas och utöka sin verksamhet. Föreningen har även som mål att driva gemensamma projekt till nytta för såväl medlemmar som den lokala utvecklingen och därmed sammanhängande och förenlig verksamhet.
  • Föreningen har  "Martins Lada" som gemensam lokal för olika evenemang

Kontaktinformation

Nätverket Hajstorp/Fredsberg

545 90 Töreboda
Kontaktperson: Birgitta Leijon & Kjell Eriksson
Telefon: 070-2991138
Telefon: 076-3071855
Bokning: 070-2991138

E-post: birgittaleijon25@gmail.com
Hemsida: www.hajstorpfredsberg.se