Veteranfordonskvällar i Hajstorp

Töreboda

Sex gånger under sommaren anordnas Veteranfordonsträffar i Hajstorp. Alla veteranfordon är välkomna! Välbesökta träffar vid Göta kanal i Hajstorp. Under kvällarna samlas ofta över 300 fordon.

I Hajstorp finns även Hajstorps Slusscafé och vandrarhem. Njut av en härlig miljö vid slussarna i Hajstorp.

 I Magasinet hittar du fina alster av Hantverkarna kring kanalen. 

Veteranfordonsträffar i Hajstorp 2019 start kl.19.00, fordon rullar in från kl.18 cirka.

29/5     Fika i Martins Lada

23/6     Fika Lahrins paviljonger

26/6     Fika Lahrins paviljonger

10/7      Fika Lahrins paviljonger

31/7      Fika i Martins Lada

14/8      Fika i Martins Lada

31jul 19:00 - 21:00
14aug 19:00 - 21:00

Kontaktinformation

Nätverket Hajstorp/Fredsberg

545 90 Töreboda
Telefon: 070-2991138

E-post: birgittaleijon25@gmail.com
Hemsida: hajstorpfredsberg.se

Fakta

Veteranfordonsträffar i Hajstorp 2016: 1/6, 15/6, 26/6, 13/7, 3/8 och 17/8. Start kl. 19.00, fordon rullar in från kl. 18 cirka.