Fiske i Karlsborg

Karlsborg

Fiske i Karlsborg

I och kring Karlsborg finns det gott om bra fiskevatten.

Vättern med lax, öring, röding, sik och inte minst den rika förekomsten av kräftor.

Bottensjön, Viken, Kyrksjön och alla småsjöar och vattendrag i Tiveden och de andra skogarna som omger vår kommun.

Här följer en förteckning på var du kan fiska och var fiskekorten säljs:

Bottensjön

Karlsborgsortens Fiske och Fiskevårdsförening har ett samarbete och ett avtal med Bottensjöns Fiskevårdsområdesförening, BoFo, för att få administrera fisket. KFFF kan ge förslag angående fiskevård till BoFo som de kan ta i beaktande. Det är dock BoFo som röstar igenom vilka regler som ska gälla. BoFo är en förening för alla som har fiskerätter i sjön, totalt 54 stycken. KFFF förvaltar genom ett avtal fiskerätten på kommunens vatten.

Regler för fisket i Bottensjön, klicka här.


Fiskekortförsäljning och priser klicka här.

Björklången

Här fiskar du bl a abborre och gädda. Fritt Fiske! 

Kyrksjön

Här kan du få bl a abborre och gädda på kroken.

Fiskekort:
Fredéns Livs, Mölltorp, tel +46 505 300 17

Pris:
Dagskort SEK 20
Års/Gästkort SEK 120
Sommar/Vinter SEK 80

Kortfiske Tiveden

Kortfiske Tiveden omfattas av 8 olika sjöar med ädelfisk som du kan fiske i på ett och samma fiskekort.

Bergsjön, Kvarnsjön, Hanesjön, Djäknasjön, Mellre Fiskelösen, Nödre Fiskelösen, Sörängs Bergsjö och Ottersjön.

Kortfiske Tiveden sköts av Hökensås Sportfiske.

Fiskekortförsäljning och priser klicka här

Stora Valsjön

Fiskekort:
Lathandeln i Undenäs, Telefon: 0505-204 75

Pris:
Dagkort SEK 20
Veckokort SEK 40
Säsong: SEK 60
Årskort: SEK 100

http://tjn.se/fvof/index.htm

Trehörningen

Fiskekort:
Ösjönäs AB
Tivedens Aktvitets & äventyrscenter
Adress: Ösjönäs, 695 97 Tived
Bokning: 0505-250 22
Mail: vildmark@osjonas.se
Webb: www.osjonas.se

Edsån, Sätra

Utmed Edsån finns det flera platser med vindskydd och eldstad.

Fiskekort finns att köpa hos
Bruksgården, Sätra, tel +46 505 211 21,
0730-48 32 46, 0705-63 42 02

Pris: SEK 160

Unden

Unden är en sjö som har många likheter med Vättern. Det är en djup källsjö (104 m) med en låg vattentemperatur.

Regler för fisket samt priser och fiskortförsäljning se hemsidan: www.skaraborgsfiske.nu

Viken

Se hemsidan www.skaraborgsfiske.nu

Vättern

Du är välkommen att från strand eller båt meta, pimpla, spinn-, haspel eller flugfiska. Detta handredskapsfiske får fritt bedrivas.

Vid handredskapsfiske får sammanlagt högst tre fiskar av arterna röding, öring eller lax fångas och behållas per person. Endast två av dessa får vara röding.

Fr o m 1 juli 2005 trädde nya regler för fiske i Vättern i kraft. Syftet är att erhålla ett mer långsiktigt och hållbart fiske. läs mer om de nya reglerna på www.vattern.org

Kräftfiske

Vättern
I Vättern får kräftfiske bedrivas på allmänt vatten under 5 helger från fredag kl 17.00 till söndag kl 17.00. Fr o m den andra fredagen i augusti t o m den andra söndagen i september.
Max 6 burar per person är tillåtet. Burarna ska ha minst 2 flyktöppningar om minst 28 mm i diameter.
Läs mer om övriga regler här

Bottensjön
Speciella fiskekort för kräftfiske finns,se fakta Bottensjön, klicka här

Göta kanal
Du kan välja mellan färdiga kräftfiskepaket med övernattning och utrustning eller köpa en plats vid kanalen. på www.gotakanal.se finns alla försäljningsställen av kräftfiske i kanalen.

Kontaktinformation

Karlsborgs Turism AB
Storgatan 65

Telefon: 0505-17350
Bokning: 0505-17350
Fax: 0505-17349

E-post: info@karlsborg.se
Hemsida: http://www.karlsborg.se

Fakta

I Göta kanal får du fiska fritt om du går med egen båt och har löst kanalbiljett. (Utom kanalsträckan i Motala där ädelfisk är utplanterad)
Vill du fiska från land krävs fiskekort då allt fiske i kanalen är utarrenderat.