Sjömack, Karlsborg

Karlsborg

I Karlsborgs gästhamn finns en sjömack på södra sidan av kajen. Diesel, bensin och alkylatbensin kan tankas.

Kortautomat för Visa och MasterCard finns. OBS! Utländska Maestro-kort fungerar inte.