Bergs slussar från luften

Carl Johans slusstrappa, Göta kanal

Motala, Linköping

Carl Johans slusstrappa, Göta kanal

Dopnamn: Carl Johan (kung Carl XIV Johan. Kungen och hans son prins Oscar besökte byggnadsplatsen 1815 och nedlade två grundstenar varför slusstrappan fick hans namn).
Byggnadsår: 1815-1818.

Tekniska fakta: Dessa sju kopplade slussar är kanalens längsta slusstrappa. Den lyfter eller sänker båtarna 18,8 meter mellan Roxen och Bergs gästhamn.

Vid Berg finns det sammanlagt 11 slussar. Allesammans är byggda av kalksten från Bergs kalkbrott. Samtliga slussars byggnadsår står inhuggna i stenen.

Slusshistorik

Slussvaktarbostaden är byggd cirka 1815 och här har många slussvaktare bott genom åren. Ursprungligen innehöll huset lägenheter till två vakter. Ungefär 100 meter söder om slussarna ligger den före detta slussinspektorsbostaden.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se

Öppettider

Slussens öppettider följer Göta kanals allmänna öppettider. För mer information se Öppettider på undersidan för Fritidsbåt.