Brådtom sluss, Göta kanal

Motala, Norrköping

Den trettonde november 1904 for ångaren Mars med en sådan fart genom Brådtoms sluss att de nedre slussportarna splittrades. Eftersom fallhöjden på slussen är 2,3 meter sögs de övre slussportarna igen med en våldsam kraft varpå även de gick sönder och vatten strömmade genom slussen. Hela kanaltrafiken stannade på den berörda sträckan resten av säsongen.

Enligt befälhavaren ombord på Mars berodde hela missödet på en krånglande telegrafapparat. Visaren nere i maskinrummet hade visat på sakta framåt istället för sakta back.

Sluss- och brovaktarbostaden i Brådtom byggdes 1904.

 

Dopnamn: Stockholm

Byggnadsår: 1826

Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på 2,3 meter och strax ovanför finns en avtappningslucka varur man kan tömma sträckan Norsholm-Brådtom på vatten.

 

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: www.gotakanal.se

Öppettider

Göta kanals öppet tider 2020:
Bokningssäsong 4 maj - 14 juni
Högsäsong 15 juni - 12 augusti
Bokningssäsong 13 augusti - 30 september

Hitta hit