Heda sluss, Göta kanal

Motala, Linköping

Dopnamn: Oscar Fredrik (kung Oscar II). Byggnadsår: 1818-1820. Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 5,2 meter.

Slusshistorik

Slussvaktaren Oskar Wilhelm Ljungberg hade en dramatisk dag den 28 april 1914. Den finska ångfärjan Drumsö ramponerade nämligen mellanportarna vid Heda. Smällen var så kraftig att bomreglarna sprängdes. Men portarna blev snabbt provisoriskt lagade varför det aldrig blev något påtagligt stopp i trafiken.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se