Klämmans sluss, Göta kanal

Motala, Söderköping

2016 visade undersökningar att markförhållandena vid Klämmans sluss var insabila och att landmassor rasat ut i kanalfåran.

Detta hade gjort slussen till en väldigt trång passage får båtarna. En omfattande renoveringsinsats, bestående av markförstärkning, strandskoning (stenbeläggning på kanalens innersidor), renovering av vingmurar samt återställning av kanalprofilen, genomfördes därför.

Innan renoveringen stod slussportarna, som manövrerades manuellt, oftast öppna och användes endast för att reglera vattennivån i sjön Asplången. Efter renoveringen används slussen som en vanlig nivåsluss igen, och den sköts inte längre manuellt. 

Dopnamn: Linköping

Byggnadsår: 1826

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: www.gotakanal.se

Öppettider

Göta kanals öppet tider 2020:
Bokningssäsong 4 maj - 14 juni
Högsäsong 15 juni - 12 augusti
Bokningssäsong 13 augusti - 30 september

Hitta hit