Mariehovs övre sluss, Göta kanal

Motala, Söderköping

Dopnamn: Örebro.

Byggnadsår: 1831.

Mariehovs övre sluss är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,6 meter.

I november 1937 hittades något så ovanligt som en ullhandskrabba i Mariehovs sluss. Ullhandskrabbor är östasiatiska kräftdjur som spritts till Europa med fartyg. Den slussvaktare som gjorde fyndet lämnade över krabban till rektor Hultén i Söderköping för vidarebefodran till professor Hanström i Lund. Vad som sedan hände med krabban är höljt i dunkel.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se