Mariehovs nedre sluss, Göta kanal

Motala, Söderköping

Dopnamn: Mariestad.
Byggnadsår: 1832.

Fallhöjden på slussen är 2,1 meter och strax nedanför finns ett bräddavlopp på södra sidan. Liksom de flesta andra slussar är manövreringen hydraulisk.

Slusshistorik

I sammanlagt 70 arbetade far och son Beckman som slussvakter här i Mariehov. Johan A Beckman började sin anställning 1885. Efter hans död 1914 tog sonen Gustaf A Beckman över ansvaret för slussen och jobbade sedan här fram till 1955.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se