Tegelbrukets sluss

Motala, Söderköping

Dopnamn: Göta Kanal Direktion.

Byggnadsår: 1832.

Tekniska fakta: Slussen är en enkelsluss med en fallhöjd på 2,3 meter.


Historik

Ungefär en halv kilometer öster om slussen låg tidigare kanalbolagets eget ålderdomshem eller snarare fattighus. Musko, som stället hette, revs 1945. Från början tros byggnaden ha varit en ryssförläggning där de ryssar som deltog i byggandet av kanalen tidvis inkvarterades. År 1913 dog den sista pensionären på Musko i den aktningsvärda åldern av 94 år. Efter att i flera decennier varit ett hem för medellösa änkor och döttrar till kanalarbetare blev Musko nu tomt.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se