Motala, Treöresbron

Motala

Förr om åren gick det en dragfärja över kanalen vid Motala Verkstad. För att komma över till den andra sidan av kanalen fick färjeresenärerna betala tre öre. På 1930-talet ersattes färjan med den bro som fått namnet Treöresbron.

Byggnadsår: 1930-talet

Typ: Flottbro. Detta är en flottbro som manövreras manuellt. Den har en farbana av trä och är endast till för fotgängare och cyklister.

Hitta hit