Motala, Treöresbron

Motala

Byggnadsår: 1930-talet.
Detta är en flottbro som manövreras manuellt. Den har en farbana av trä och är endast till för fotgängare och cyklister.

Brohistorik:

Förr om åren gick det en dragfärja över kanalen vid Motala Verkstad. För att komma över till den andra sidan av kanalen fick färjeresenärerna betala tre öre. På 1930-talet ersattes färjan med den bro som fått namnet Treöresbron.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se