Näs bro

Motala

Byggnadsår: 1844.
Denna rullbro fjärrstyrs från Ruda bro.

Brohistorik

År 1831 hade Näs en vindbro av trä och av trä var den ända fram till 1957. Då ersattes den gamla bron av en järnbro från Sjöbacka som byggts 1844 i Stafsjö.

Det gamla brovaktarstället byggdes i sten 1832. Den nya stugan ligger på den södra sidan av kanalen och uppfördes 1936. Från år 1883 till år 1925 bodde och arbetade stenhuggaren Sven August Jansson som brovakt i Näs. Han dekorerades med Patriotiska Sällskapets medalj 1910.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se