Kungs Norrby bro

Motala

Byggnadsår: 1840.
Denna rullbro fjärrstyrs från Ruda bro.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se