Sörby bro

Motala

Byggnadsår: 1970.
Rullbro som består av rullar på fundament av betong.
Bron fjärrstyrs från Ruda bro.

Brohistorik

År 1825 fanns det en träbro i Sörby men den byttes ut mot en bro i järn och ek 1848. Sörby bron blev elektrifierad 1953 och 1970 byttes den ut med bidrag från landsting och vägförvaltning.

 Brovaktarstugan byggdes 1927. Det första boningshuset i Sörby var uppmurat av kalksten och antagligen väldigt kallt om vintern. Bredvid den gamla stugan ligger en smedja som förmodligen låg här redan innan kanalbygget startade. Under åren 1997 och 1998 har denna genomgått en totalrenovering och återställts till sitt gamla utseende.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se