Ruda bro

Motala

Ruda bro är en rullbro med en spännvidd på 7,5 meter. Den är 15 meter lång och 3,5 meter bred. Enligt uppgift är den tillverkad i Motala och tål en belastning av 2,5 ton. 2017 lyftes hela bron upp på lastbil för transport till Göta kanalbolags verkstad i Sjötorp där den renoverades, innan den lyftes tillbaka i februari 2018. 

Den nya brovaktarstugan i Ruda är av betydligt yngre datum än bron. År 1930 stod huset färdigt och år 1999 genomgick det en totalrenovering. Den äldre stugan står dock kvar. Det är ett av de äldsta kanalhus som finns bevarade. Den gamla brovaktarbostaden byggdes under den första hälften av 1800-talet.

När Karl Uno Fagerström slutade som slussvakt i Borensberg 1977 gick en era i graven. Redan år 1890 hade nämligen Carl Fredrik Konrad Fagerström börjat som brovakt i Ruda. Han arbetade fram till 1920 då nästa Fagerström tog över. Karl Rudolf Fagerström var vakt vid den gamla rullbron ända fram till sin död 1942. Nästa man vid spakarna blev hans son Karl Uno. År 1962 förflyttades den sista Fagerström till Borensberg där han stannade till 1977. Mellan åren 1890 och 1962, alltså i 72 år, fanns det en Fagerström på plats i Ruda.

Byggnadsår: 1825

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Från Ruda fjärrstyrs också broarna i Näs, Kungs Norrby, Sörby, Sjöbacka och Ljungs västra.

Hitta hit