Sjöbacka bro

Motala, Linköping

Den första gjutjärnsbron i Sjöbacka var delvis av timmer, och öppnades 1825. Brovakten fick dock inget eget hus från början, utan ett skjul användes för vila. Det var dock i väldigt dåligt skick och 1848 byggdes ett permanent hus. 

Byggnadsår: 1954

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Bron fjärrstyrs från Ruda bro. 

Hitta hit