Ljungs Västra bro

Motala, Linköping

Det fanns en träbro vid Ljungs västra tillfart redan 1825 men 1834 blev den sönderseglad. År 1840 beställde Kanalbolaget en järnbro av Motala Verkstad men den blev av någon anledning aldrig levererad. Istället tillverkades en bro i Stavsjö som sattes upp 1843.

Brovaktarstugan byggdes 1835 efter det att det gamla kalkstenshuset rivits. På den befintliga stenfoten uppförde man istället ett timmerhus. Ladugården och övriga uthusbyggnader uppfördes 1904.

Byggnadsår: 1980-talet

Typ: Rullbro

Tekniska faka: Bron fjärrstyrs från Ruda bro och består av rullar på fundament av betong.

 

Hitta hit