Malfors bro

Motala, Linköping

Redan 1825 satte kanalbolaget upp en träbro i Malfors men 1843 ersattes den av en järnbro tillverkad i Stafsjö. Vägförvaltningen bekostade 1948 byggandet av den bro som fram till 2006 ledde över kanalen i Malfors.

Brovaktarstugan av trä kan dateras till 1920-talet. Den ersatte en kall stenstuga från början av 1800-talet. Carl Oskar Dahl arbetade som brovakt i Malfors under 35 år, från 1885 till 1920. Han hedrades 1910 med det Patriotiska Sällskapets medalj. Efter honom tog byggnadssnickaren Karl Dahl över ansvaret för bron. Han stannade i sammanlagt 24 år, från 1920 till 1944.

Sista brovakten var Alf Petterssson från 1944 tills broöppningen automatiserades.

Byggnadsår: 2006

Tekniska fakta: Detta är en rullbro som fjärrmanövreras från Heda sluss.

Hitta hit