Brunnby bro

Motala, Linköping

Brunnby bro är en rullbro som ligger tvärs över den nedre slusskammaren till Brunnby dubbelsluss. Vid slussning öppnas bron.

Den första bron vid Brunnby byggdes 1838. Den var byggd i timmer och ersattes 1883. Dagens bro, från 1906, byggdes på Motala Verkstad. 

Byggnadsår: 1906

Typ: Rullbro

Tekniska fakta: Bron har ett spann på 7,5 meter 

Hitta hit