Norsholm, bro

Motala, Norrköping

Bron är en svängbro i direkt anslutning till slussen och styrs från Norsholms sluss. Information om öppning av bron anges på digital tavla.