Norsholm, bro

Motala, Norrköping

Svängbro i direkt anslutning till slussen.
Brons styrs från Norsholms sluss.
Information om öppning av bron anges på digital tavla.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se