Norsholm, bro väg 215 (gamla e4-bro)

Motala, Norrköping

Klaffbron i Norsholm är belägen cirka 500 meter öster om Norsholms samhälle. Bron fjärrstyrs från slussen i Norsholm och kallas ibland för gamla E4-bron.