Norsholm, bro väg 215 (gamla e4-bro)

Motala, Norrköping

Klaffbro, ca 500 m öster om Norsholms samhälle. Bron fjärrstyrs från slussen i Norsholm.

Denna bro kallas ibland för gamla E4-bron.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se