Snövelstorps bro

Motala, Söderköping

Byggnadsår: Svängbro från 1941. Härifrån fjärrstyrs Venneberga och Loddby broar.

Brohistorik

Den gamla brovaktarstugan är byggd 1878 medan den nyare bostaden är uppförd 1969. Den första brovaktare som fick flytta in 1878 var Abraham Ryberg. Ryberg som också var timmerman arbetade vid Snövelstorp ända fram till sin död 1905. Nästa man att sköta bron var Gustaf Adolf Rydström och han stannade i 63 år. Rydström var 88 år när han slutade arbeta som brovakt 1968. I yngre år arbetade han dagtid som timmerman medan hustrun skötte brovaktarsysslan. På nätterna var det dock Rydström själv som fick passa på båtarna som ville passera Snövelstorp.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se