Venneberga bro

Motala, Söderköping

Noteringar från ett styrelsemöte berättar att en järnbro byggdes vid Venneberga redan 1830. Den gamla bron ersattes dock 1958, samtidigt som ett nytt elektriskt signalsystem installerades. 

Bron ligger i en mycket skarp krök och fartyg som kommer från väst ser inte bron förrän avståndet är mindre än 40 meter.

Tekniska fakta: Bron i Venneberga är en rullbro med rullar på ett fundament av betong. Den fjärrstyrs från Snövelstorps bro. 

Byggnadsår: 1958

Typ: Rullbro