Ridning längs Göta kanal

Motala

Ridning längs Göta kanal

Det är tillåtet att rida på den grusade gång- och cykelvägen längs Göta kanal under icke kanalsäsong, d v s från oktober till och med april.

Följande sträckor är dock avstängda för ridning hela året.

1. Från Bergs slussar och västerut till Skarpåsen (väster om Ljungsbro)

2. Från Norsholms sluss och ca 500 meter österut till väg 215-bron.

3. Från Tegelbrukets sluss vid Söderköping och västerut till E22-bron.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se