Bergs slussar, Göta kanal

Motala, Linköping

Bergs slussarär kanalens största turistattraktion

 

Vid Berg finns det sammanlagt 11 slussar: Carl Johans slusstrappa med 7 slussar, Oscars dubbelsluss och Bergs dubbelsluss.

För många är Carl Johans slusstrappa Göta kanals själ. Både kanalens skönhet, den fantastiska tekniken och ett sällsynt välbevarat kulturarv finns att beskåda här vid Bergs slussar.

Slussportsutställning

Mitt vid Bergs slussar, en bit från Göta kanals största slusstrappa, kan du nu hitta fem gamla slussportar på land. 

I slussportsutställningen, som är utomhus, berättar vi om de mäktiga portarna som håller kanalen på plats och den tekniska utvecklingen som påverkat dem genom åren. Här kan man även uppleva portarna på riktigt nära håll. 

Carl Johans slusstrappa

Dopnamn: Carl Johan. Kung Carl XIV Johan och hans son Prins Oscar besökte slusstrappan under byggnationstiden. Han nedlade två grundstenar varför trappan fått kungens namn.

Byggnadsår: 1815–1818.

Tekniska fakta: Dessa sju kopplade slussar är kanalens längsta slusstrappa. Den lyfter eller sänker båtarna 18,8 meter mellan Roxen och Bergs gästhamn. Vid Berg finns det sammanlagt elva slussar. Alla är byggda av kalksten från Bergs kalkbrott.

Slusshistoria

Carl Johans slussvaktarbostad byggdes någon gång mellan åren 1810 och 1820. Ursprungligen innehöll huset lägenheter till två vakter och deras familjer. Ungefär 100 meter söder om slussarna ligger den före detta slussinspektorsbostaden.

Oscars slussar

Dopnamn: Oscar (efter Kronprins Oscar, senare Kung Oscar I).

Byggnadsår: 1815.
Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 4,8 meter. Slussen manövreras hydrauliskt och det nedersta portparet är helt i trä.

Slusshistoria

Slussvaktarbostaden byggdes 1843. År 1918 fick slussvaktaren Carl Gustaf Eriksson elektricitet i huset men inte förrän 1949 drogs det in vatten och avlopp.

Söder om slussen låg ett före detta spannmålsmagasin i trä som hade stått där åtminstone sedan början av 1850-talet. I april 1996 brann magasinet ner. Det innehöll då Kanalbolagets verkstad och förråd. Magasinet har återuppbyggts på den gamla grunden och är idag vandrarhem och café.

Bergs slussar

Dopnamn: Karl Ludvig Eugen (Kung Karl XV).

Byggnadsår: 1819–1820.

Tekniska fakta: Karl Ludvig Eugens slussar är kopplade och elektrifierades så tidigt som 1969. Slussarna har en total fallhöjd på 5,5 meter.

Slusshistoria

Den slussvaktarbostad som ligger vid slussarna idag byggdes 1935. På det tidiga bostadshuset fanns det en veranda för ångbåtspassagerare.

Vid Bergs dubbelsluss och bro har två generationer Hammarlöf levt och arbetat. Carl Josef Hammarlöf inledde sin bana som bro- och slussvakt år 1868 och arbetade sedan i Berg ända till 1909. Då tog nästa Hammarlöf över, nämligen Johan Albert som stannade kvar på sin post till 1925.

Minnessten över kanalbyggarna
Väster om slussarna på den norra kanalbanken står den minnessten som restes 1932 till minne av de indelta soldaternas insats vid kanalbygget.

De sex blocken av ljusröd granit har en bronsrelief på den sida som vetter mot kanalen. Det är C Berger som skapat reliefen och den ger en symbolisk skildring av kanalgrävandet.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se

Faciliteter

Minigolf/Bangolf
Gästhamn
Restaurang med fullständiga rättigheter