Söderköpings sluss, Göta kanal

Motala, Söderköping

Flera av kanalens ursprungliga magasin och andra byggnader har fått stå kvar i Söderköping. Den slussvaktarbostad som finns här, byggd 1869-70, är är ett exempel. Dock är åtminstone två av magasinen byggda redan på 1830-talet.

En olycka händer så lätt och så även i Söderköpings sluss. Det var nämligen så att den tredje juni 1931 brakade kanalångaren Juno rakt igenom slussporten. Maskinisten hade missuppfattat styrmannens signal. Istället för att slå full back hade han satt full fart framåt.
Hade inte slussportarna stängts kunde ett stort antal hus blivit översvämmade eftersom de låg lägre än slussen.

 

Dopnamn: Söderköping

Byggnadsår: 1847

Tekniska fakta: Slussen i Söderköping är en enkelsluss med hydraulisk manövrering och den har en fallhöjd på 2,4 m.
Slussen i Söderköping, som fartygen idag färdas igenom, är inte den ursprungliga. Den slussen som är från 1832 var byggd på alltför dålig grund, vilket gjorde att den helt enkelt började sjunka ganska omedelbart efter dess färdigställande.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: www.gotakanal.se

Öppettider

Göta kanals öppet tider 2020:
Bokningssäsong 4 maj - 14 juni
Högsäsong 15 juni - 12 augusti
Bokningssäsong 13 augusti - 30 september

Hitta hit