Mems sluss, Göta kanal

Motala, Norrköping

Dopnamn: Bengt Erland Franc Sparre (Kanalbolagets ordförande efter Baltzar von Platen)

Byggnadsår: 1831 – 1832. Mems sluss var den sista slussen som byggdes.

Tekniska fakta: Slussen har en fallhöjd på tre meter och det är en enkelsluss som styrs med hydraulisk manövrering. Slussens byggmaterial består av granit

Slusshistoria

Göta kanal invigdes i sin helhet vid Mem den 26 september år 1832. De som deltog var Kung Karl XIV Johan, drottningen och kronprinsparet.

Den kungliga Esplendian och några av flottans slupar väntade i kanalen dit kungen anlände i vagn och steg ombord. Genom kanalens sista sluss i Mem, som fick namnet Franc Sparre av kungen, drogs det kungliga fartyget av kanaldirektionens medlemmar under militärmusik och salut.

Vid Mems sluss finns det ett magasin som förmodligen byggdes av återanvänt virke från manskapsbaracker. Detta byggdes endast för festlighetern1832. Sedan blev det ombyggt till ett hamnmagasin för att idag fungera som café och vandrarhem.

I den norra slussmuren ut mot Slätbaken har någon huggit in en passage ur Psaltaren;
”Om Herren icke bygger huset så arbeta de fåfängt derpå bygga.”

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se