Motala sluss, Göta kanal

Motala

Dopnamn: Föreningen (antingen är slussen döpt till minnet av föreningen mellan Sverige och Norge eller så åsyftas föreningen mellan öster- och västerhav).

Byggnadsår: 1818.

Tekniska fakta: Denna nivåsluss har en fallhöjd på endast 10 centimeter. Slussen manövreras hydrauliskt men var manuell ännu 1979.

Slusshistoria

Den gamla slussvaktarbostaden är byggd i sten 1833. Det nyare huset uppfördes 1922.

Strax söder om dessa båda stugor ligger den före detta lotsbostaden. Från början var lotsens hus slussvaktarens ladugård men den byggdes om till bostad 1873–1874.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se