Borensbergs sluss, Göta kanal

Motala

Borensbergs sluss, Göta kanal

Dopnamn: Nicolaus August (Oscar I:s fjärde son)

Byggnadsår: 1820

Tekniska fakta: Denna nivåsluss med en fallhöjd på 0,2 meter är en av få slussar som fortfarande är handmanövrerade. Portarna består av en gjutjärnsstomme med träplank.

Slusshistoria

Slussen i Borensberg var den första att byggas helt under svensk ledning.

Den gamla slussvaktarbostaden byggdes 1820. I direktionsprotokollen kan man läsa att ett hus ”af kalksten med tegeltak” var under byggnad i Husbyfjöl.

Namnet Husbyfjöl står också att läsa på stugans gavel. Borensberg hette nämligen så ända till slutet av 1800-talet. Den nya stugan uppfördes under åren 1947 och 1948.

Vid inloppet till sjön Boren finns de gamla pirerna och fyren bevarade. Efter en noggrann renovering 1994 kunde alltsammans återinvigas.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Platensgatan 12, Hamnen, Motala

Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se

Öppettider

Slussens öppettider följer Göta kanals allmänna öppettider. För mer information se Öppettider på undersidan för Fritidsbåt.