Alnstenar, Göta kanal

Motala

Alnstenar, Göta kanal

Utefter hela den grävda kanalen står det numrerade alnstenar av huggen kalksten. Mellan varje alnsten är det tusen alnar, vilket kan översättas med att det är 594 meter mellan varje sådan sten. Skjutskarlarna som drog skeppen med oxar tog betalt per sten. Den dåvarande avgiften vid 1800-talets början var 8 öre för 1000 alnar, alltså för varje 594 meter de rörde sig emellan.

Mellan Sjötorp och Tåtorp, som ligger på västgötasidan, finns det sextio sådana alnstenar. Varje alnsten är numrerad. Den första stenen, som har nummer 1, står vid Sjötorp och den sista med nummer 60 står på kanalpiren vid Tåtorp.

På östgötasidan finns det 82 alnstenar. Här är numreringen lite annorlunda jämfört med västgötasidan. Detta på grund av att numreringen börjar om från början vid varje sjö.

• Alnsten 1-6 Motala till Borenshult, d.v.s. mellan Vättern och Boren.
• Alnsten 1-37 Borensberg till Carl Johans slussar, d.v.s. mellan Boren och Roxen.
• Alnsten 1-11 Norsholm till Hulta sluss, d.v.s. mellan Roxen och Asplången
• Alnsten 1-28 Snövelstorp till Mem, d.v.s. mellan Asplången och Östersjön.

Under senare år har skadade alnstenar renoverats och de som försvunnit har ersatts med nya för att återställa kanalens ursprungliga miljö. Föreningen Göta kanals Vänner har medverkat till restaureringen av alnstenarna.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
59121 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se