Sjötorp sluss 4-5, Göta kanal

Motala, Mariestad

Dopnamn: Sluss nummer fyra har fått namnet Borgarna medan femman heter Bönderna.

Byggnadsår: Båda slussarna byggdes 1819-1820.

Tekniska fakta: Denna dubbelsluss har en fallhöjd på 4,8 meter. 

Slusshistorik

Tillsammans med Sjötorps sluss 2-3 utgör slussen 4-5 en enhet. De bildar ”Rikets fyra stånd” (borgare, bönder, präster och adel).

Slussvaktarbostaden byggdes i trä 1858. Strax nedströms om slussen passeras kanalen av en modern klaffbro.

Ännu en bit längre ner kan kanalfararen beundra den före detta kanalinspektorsbostaden. Om husets byggnadsår tvistar de lärda. Några påstår att det byggdes 1896 medan andra säger att huset inte uppfördes förrän 1905. Förutom kanalinspektorshuset finns den ursprungliga bykstugan, drängstugan, stallet och jordkällaren bevarade. 

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se