Riksbergs slussar, Göta kanal

Motala, Töreboda

Dopnamn: Baltzar Bogislaus von Platen.

Byggnadsår: 1819-1820.

Dessa tre kopplade slussar har tillsammans en fallhöjd på 7,5 meter. Denna stigning är den brantaste på hela västgötasidan.

Kanalhistoria

 Baltzar von Platen, kanalens grundare, statsråd och sjöofficer, har gett sitt namn åt slusstrappan i Riksberg. Han föddes år 1766 på godset Dornhoff i det som då var svenska Pommern. Von Platen började sin karriär som sjöofficer och blev vid ett tillfälle tillfångatagen av ryssarna varefter han tvingades tillbringa två år i rysk fångenskap. När Baltzar von Platen fyllt 34 år tog han avsked av flottan med en överstes rang och värdighet. Istället för att segla på de sju haven ville han bygga en farled genom Sverige. Som vi alla vet lyckades han i sin strävan men von Platen fick aldrig själv se sin vision fullbordas. Han dog, den sjätte december 1829, på sin post som riksståthållare i Norge tre år innan kanalens fullbordan.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se