Sjötorps bro

Motala, Mariestad

Byggnadsår: 1934

Svängbro i Sjötorps samhälle. Bron ligger i direkt anslutning uppströms Sjötorps 2-3 sluss och i anslutning till övre hamnbassängen.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se