Lyrestads järnvägsbro

Motala, Mariestad

Trafikverkets tågklarerare bestämmer när tid för broöppning kan tillåtas. Information om broöppning anges på den digitala tavlan invid bron.

Byggnadsår: 1908

Typ: Svängbro

Tekniska fakta: Bron fjärrstyrs från manöverhuset vid Lyrestads gamla vägbro.

Hitta hit