Lyrestads järnvägsbro

Motala, Mariestad

Byggnadsår: 1908. Svängbro. Bron fjärrstyrs från manöverhuset vid Lyrestads gamla vägbro.

Trafikverkets tågklarerare bestämmer när tid för broöppning kan tillåtas. Information om broöppning anges på den digitala tavlan invid bron.

Kontaktinformation

AB Göta kanalbolag
Box 3
591 21 Motala
Telefon: 0141-202050

E-post: info@gotakanal.se
Hemsida: http://www.gotakanal.se