Lyrestads gamla bro

Motala, Mariestad

Brovaktarbostaden uppfördes i trä 1854. Här finns också en ladugård, ett svinhus, en tvättstuga och en jordkällare. Ladugården är unik inte bara för att den är så välbevarad utan också för sin ålder. Det är inte omöjligt att den är äldre än huset.

Ända till 1833 fanns det en träbro här i Lyrestad. Då byttes den ut mot en "modern" bro i gjutjärn. År 1934 var det dags igen. Bron byttes ut mot en svängbro och den gamla flyttades till Rogstorp. Idag finns den dock i ett förråd i Hajstorp.

I Baltzar von Platens kanalvision ingick en stadsplan för Lyrestad. Nu blev inte bygden stad men en viktig omlastningsplats. Hamnmagasinet är en kvarleva från den tiden då handlarna hämtade sina varor här. Det sägs att magasinet är byggt av rivningsvirke från manskapsbaracken i Norrkvarn. Det var inte ovanligt att virket från baracker, som inte längre behövdes när kanalen var klar, återanvändes vid andra byggen.

År 1870 sålde kanalbolaget magasinet på auktion till en privatperson. Sedan 1976 ägs och förvaltas byggnaden av Lyrestads hembygdsförening och är numera hembygdsmuseum.

Byggnadsår: 1934

Typ: Svängbro

Tekniska fakta: Från bromanöverhuset i Lyrestad fjärrstyrs även E20-bron, järnvägsbron och bron i Rogstorp.Från bromanöverhuset i Lyrestad fjärrstyrs även bron i Rogstorp. Lyrestads två landsvägsbroar öppnas av säkerhetsskäl aldrig samtidigt. Strax invid bron finns två par stämportar bevarade

Hitta hit